GUAa disinfectant revolution - bezchlórová chemie, dezinfekční prostředky
Jedinečná dezinfekce
bez chlóru

Často kladené otázky


Dá se GUAa použít také na plošnou dezinfekci bazénů před sezónou, nebo po vypuštění vody v rámci sezóny?

GUAa je vhodný i na plošnou dezinfekci bazénové vany a okolí kolem bazénu – má baktericidní, virucidní a algicidní účinky.

Funguje GUAa v bazénech pouze v tak úzkém uvedeném rozmezí pH a v případě nedodržení tohoto daného rozmezí jeho účinnost klesá?

pH vody je jeden z ukazatelů, který ovlivňuje kvalitu a vzhled vody bez ohledu na používanou chemii. GUAa na rozdíl od jiných přípravků neovlivňuje výrazně hodnoty pH. Při „najetí“ bazénu mohou hodnoty pH prvních pár dní kolísat, tudíž je ze začátku třeba sledovat a upravovat tyto hodnoty vhodnými přípravky na úroveň 7,2-7,6. V čase se hodnoty pH stabilizují a dávkováním GUAa nejsou výrazně ovlivněny. Přesto doporučujeme pravidelnou kontrolu.

Ovlivňuje GUAa jiné přípravky (např. na vodní kámen, na úpravu pH), nebo se dá používat společně s nimi?

Při „najetí“ bazénu se nejprve voda upraví na standardní požadované hodnoty (tj. pH, tvrdost – což vyžadují všechny bazénové chemie), následně se aplikuje GUAa a pH se koriguje prostředky k tomu určenými. Tyto prostředky nemají vliv na účinnost GUAa.

Je zapotřebí nějaké aktivační činidlo, které se přidává společně s GUAa do vody?

Ne. Vynikající zkušenosti máme s kombinací dávkování GUAa společně s GUAa-OXI. Dávkujeme 1x za 12 dní 20-25 g/m3 (v bazénech) a 1x za 7 -14 dní 50 g/m3 (ve vířivých vanách). Tím zabezpečíme prokysličení a projasnění vody. GUAPEX tento produkt prodává pod názvem GUAa-OXI.

Má přípravek GUAa vliv na stálobarevnost materiálů?

Nemá, GUAa je šetrný vůči materiálům, je nekorozivní a ošetřované povrchy nemění svoji barvu.

Jak často je třeba přípravek do bazénové vody doplňovat?

V soukromých bazénech je možno postupovat dle návodu (tj. dávkování dle objemu bazénu 1× za 7-14 dní v závislosti na zatížení bazénu, klimatických podmínkách, atd.) nebo testovat množství GUAa kapičkových testerem a udržovat koncentraci na úrovni 4-6 ml na m3.

Existuje nějaký automatický způsob dávkování?

Automatické dávkování včetně automatického vyhodnocování koncentrace GUAa neexistuje, pouze ve veřejných bazénech je možno nastavit dávkování GUAa na stávající technologii, a to ve vztahu na dopouštěcí vodoměr.

Je dezinfekce příbytků domácích mazlíčků bezpečná?

Ano, musí se však dodržovat základní postupy dezinfekce. Je důležité vybrat si dezinfekci, která má nejméně škodlivý vliv na okolí. Tuto podmínku nesplňují zejména chlorové preparáty, protože chlór je těkavý a toxický. Alkoholové dezinfekce jsou těkavé také, vysušují materiály a jsou hořlavé. DEZISAN Spray Vettex je polymerová dezinfekce. Nevysušuje, nebělí, není hořlavý a především není těkavý. To znamená, že zvířátka ji necítí a hlavně ji nevdechují.

Je třeba během dezinfekce zvířátka někam přemístit?

Není to nutné. Stačí zvířátko umístit tak, aby se dezinfekce nestříkala přímo na něj. Můžeme však zvířátko z příbytku vyjmout a během čištění a dezinfekce jej umístit do dočasného příbytku. Po 15-30 min. se může vrátit do svého "domečku". Ptáčci v klecích a voliérách mohou klidně zůstat sedět na bidýlku.

Smím nastříkat DEZISAN Spray Vettex i na srst, kůži nebo peří zvířátka?

Ne. Alespoň ne přímo. Pokud se stane, že se zvířátko dostane do kontaktu s dezinfekcí, nemusíme se obávat nežádoucí reakce. V některých případech je dokonce nepřímý kontakt možný (utřít tlapky navlhčeným hadříkem).

Užitečné tipy a informace:

Aktuality: