GUAa disinfectant revolution - bezchlórová chemie, dezinfekční prostředky
Jedinečná dezinfekce
bez chlóru

GUAa POOL - bezchlórová bazénová chemie a chemie pro vířivé vany


GUAa PoolBezchlórová bazénová chemie GUAa je určena všem, kteří hledají alternativu chlóru. Přípravky GUAa POOL dlouhodobě a s maximální účinností likvidují viry, plísně a bakterie, zabraňují množení mikroorganismů.

Na rozdíl od chlórových preparátů má bazénová chemie GUAa POOL vysoké algicidní účinky – potlačuje růst řas. Bezchlórová chemie GUAa je vhodná pro všechny typy domácích bazénů, s filtrací i bez filtrace, venkovní i zastřešené, do vířivých van a zahradních jezírek.

velké bazény
nad objem 20 m3
(vstup do eshopu)
malé bazény
do objemu 20 m3
(vstup do eshopu)
whirlpool
vířivé vany
(vstup do eshopu)

Ošetřená voda je vhodná pro alergiky, astmatiky, ekzematiky, ideální pro rodiny s dětmi a jedince s citlivou pokožkou. Voda není cítit po chlóru, neničí plavky, nedráždí pokožku, oči ani sliznice, nenarušuje stavbu ani technologii bazénu či vířivé vany, nebělí bazénovou fólii.

Bazénová chemie

GUAa je vysoce účinná bazénová chemie pro úpravu bazénové vody bez chlóru, která spolehlivě udrží vodu křišťálově čistou bez mikroorganismů a řas. Nejen bezchlórová bazénová chemie, ale také bezchlórová chemie pro vířivé vany dezinfikuje vodu, likviduje řasy, dodává vodě nezbytný kyslík a odstraňuje nežádoucí pěnu.

Návody a tipy

Aplikace a dávkování

Použití Prostředek Dávkování Četnost dávkování
Dezinfekce a hygienické zabezpečení vody v dětských a menších bazénech do objemu 20 m3 GUAa-POOL Junior 25 ml/m3 1x za 12 dní
Dezinfekce a hygienické zabezpečení vody ve větších bazénech (nad 20 m3) GUAa-POOL 15 ml/m3 1x za 12 dní
Šoková dezinfekce bazénové vody GUAa-POOL Shock 20 ml/m3 při uvedení do provozu nebo při extrémním zatížení vody
Vločkovač a zjiskřovač GUAa-FLOCK 5 ml/m3 1x za 10 dní
Oxidační přípravek GUAa-OXI (pro bazény) 20-25 g/m3 1x za 12 dní
Oxidační přípravek GUAa-OXI (pro vířivky) 50 g/m3 1x za 7-14 dní
Zvýšení pH vody pH plus 10g/m3 dle potřeby
Snížení pH vody pH minus 10 g/m3 dle potřeby
Dezinfekce a hygienické zabezpečení vody ve vířivých vanách GUAa-WHIRLPOOL 100 ml/m3 1x za 7-14 dní
250 ml/m3 při uvedení vířivky do provozu (startovací dávka)
Odpěňovač GUAa-WHIRLPOOL Antifoam 10 ml/m3 dle potřeby

Často kladené otázky

Dá se GUAa použít také na plošnou dezinfekci bazénů před sezónou, nebo po vypuštění vody v rámci sezóny?

Bezchlórová bazénová chemie GUAa je vhodná i na plošnou dezinfekci bazénové vany a okolí kolem bazénu – má baktericidní, virucidní a algicidní účinky.

Funguje GUAa v bazénech pouze v tak úzkém uvedeném rozmezí pH a v případě nedodržení tohoto daného rozmezí jeho účinnost klesá?

pH vody je jeden z ukazatelů, který ovlivňuje kvalitu a vzhled vody bez ohledu na používanou bazénovou chemii. GUAa na rozdíl od jiných přípravků neovlivňuje výrazně hodnoty pH. Při „najetí“ bazénu mohou hodnoty pH prvních pár dní kolísat, tudíž je ze začátku třeba sledovat a upravovat tyto hodnoty vhodnými přípravky na úroveň 7,2-7,6. V čase se hodnoty pH stabilizují a dávkováním bazénové chemie GUAa Pool nejsou výrazně ovlivněny. Přesto doporučujeme pravidelnou kontrolu.

Ovlivňuje GUAa jiné přípravky (např. na vodní kámen, na úpravu pH), nebo se dá používat společně s nimi?

Při „najetí“ bazénu se nejprve voda upraví na standardní požadované hodnoty (tj. pH, tvrdost – což vyžadují všechny bazénové chemie), následně se aplikuje GUAa a pH se koriguje prostředky k tomu určenými. Tyto prostředky nemají vliv na účinnost GUAa.

Je zapotřebí nějaké aktivační činidlo, které se přidává společně s GUAa do vody?

Ne. Vynikající zkušenosti máme s kombinací dávkování bazénové chmie GUAa společně s GUAa-OXI. Dávkujeme 1x za 12 dní 20-25 g/m3 (v bazénech) a 1x za 7 -14 dní 50 g/m3 (ve vířivých vanách). Tím zabezpečíme prokysličení a projasnění vody. GUAPEX tento produkt prodává pod názvem GUAa-OXI.

Má přípravek GUAa vliv na stálobarevnost materiálů?

Nemá, GUAa je šetrný vůči materiálům, je nekorozivní a ošetřované povrchy nemění svoji barvu.

Jak často je třeba přípravek do bazénové vody doplňovat?

V soukromých bazénech je možno postupovat dle návodu (tj. dávkování dle objemu bazénu 1× za 7-14 dní v závislosti na zatížení bazénu, klimatických podmínkách, atd.) nebo testovat množství GUAa kapičkových testerem a udržovat koncentraci na úrovni 4-6 ml na m3.

Existuje nějaký automatický způsob dávkování?

Automatické dávkování včetně automatického vyhodnocování koncentrace GUAa neexistuje, pouze ve veřejných bazénech je možno nastavit dávkování GUAa na stávající technologii, a to ve vztahu na dopouštěcí vodoměr.

Slovník pojmů

PHMG

PHMG je druh nově vyvinutého víceúčelového kationtového polymeru, který se používá jako dezinfekční prostředek – jedná se o vysoce efektivní baktericid, virucid, fungicid. Neobsahuje toxické látky a není dráždivý. Úspěšně se používá ve zdravotnictví, textilním průmyslu, potravinářském průmyslu a v oblasti úpravy a hygienického zabezpečení vod a povrchů.

Polymer

Polymer je látka sestávající z molekul jednoho nebo více druhů atomů nebo skupin spojených navzájem v tak velkém počtu, že řada fyzikálních a chemických vlastností této látky se nezmění přidáním nebo odebráním jedné nebo několika konstitučních jednotek. Polymery typicky vznikají polymerací nebo polykondenzací. Obvykle je jako „polymer" označován molekulový systém, složený z velkého počtu atomů, vázaných chemickými vazbami do dlouhých řetězců.

Správná hodnota pH

Udržování správné úrovně pH je jedna z nejdůležitějších věcí při úpravě vody. Ideální hodnota pH při použití bezchlórové dezinfekce je 7,2-7,6. Pokud pH vody opustí tuto vymezenou oblast, dochází ke snížení účinnosti a zvýšení spotřeby dezinfekčních přípravků, vylučování solí, vzniku zákalu a korozi kovových dílu či blednutí barev plastu a fólií. Voda s nízkým pH (pH < 7,2) je kyselá, muže poškodit veškeré materiály a působit dráždivě na pokožku koupajících se. Voda s vysokým pH (pH > 7,6) je zásaditá a stává se usadotvorná. V této vodě často vznikají zákaly a prostředí je vhodné pro tvorbu řas.

Dezinfekce vody a likvidace řas

Dávkování dezinfekčních a algicidních přípravků do vody je zcela jistě nutností. Voda se při vyšších teplotách „kazí“ velmi rychle – v řádu hodin se v teplé neošetřené vodě množí bakterie, viry, plísně a řasy. Neošetřená voda je velmi nebezpečná pro vznik a přenos nemocí. Proto i dětské zahradní bazénky, kde se voda mění každý den, potřebují zabezpečení ve formě dezinfekce s algicidním účinkem (prevence a likvidace řas). GUAa-POOL, GUAa-POOL Junior a GUAa-WHIRLPOOL jsou kombinované dezinfekční a algicidní přípravky, které jsou na rozdíl od chlórových prostředků ve vodě stabilní – jejich koncentrace se mění velmi pomalu. Ošetřená voda těmito přípravky je i při ne příliš dokonalé cirkulaci bezpečná a uživatel má jistotu, že mu nehrozí žádné zdravotní nebezpečí.

Oxidace vody

Oxidace vody je proces, který pomáhá odstranit organické látky obsažené ve vodě. Každý člověk vnese při koupání do vody nečistoty (pot, krémy, moč). Tyto nečistoty je možné tímto způsobem odstranit, případně snížit jejich obsah ve vodě. Po oxidaci vody se voda pročistí a projasní. Oxidační přípravek GUAa-OXI je vhodné aplikovat šokově, když voda ztratí jiskru nebo se začne tvořit jemný zákal. Oxidace vody je důležitá součást úpravy vody a vyřeší problém s většinou zákalů vzniklých ve vodě.

Vločkování

Všechny drobné nečistoty, které nedokáže pojmout filtr se vrací přes filtr do bazénu a zůstávají ve vodě. Voda se díky těmto drobným nečistotám může zdát zamlžená, bez jiskry. Polymerový vločkovač GUAa-FLOCK zajistí sdružení těchto drobných nečistot do větších celků – vloček, které se následně zachytí na filtrech, případně klesnou na dno bazénu, odkud je možno je vysát bazénovým vysavačem. Voda se do cca 12-ti hodin po aplikaci viditelně projasní a získá potřebnou jiskru. Nezapomínejte na pravidelný proplach filtrů, zejména po použití vločkovače. Pozor na předávkování, které může způsobit zakalení vody. V takovém případě je nutné vodu v bazénu naředit čerstvou vodou.

Filtrace bazénové vody

Každý dlouhodobě používaný větší bazén by měl být vybaven filtračním systémem, který filtruje bazénovou vodu a účinně ji vrací zpět do bazénu. Výkon filtru by měl umožnit výměnu celého objemu bazénu během 24 hodin. Cirkulace napomáhá účinnému rozmíchání přípravků do celého objemu vody v bazénu a zachytává nečistoty. Doporučená doba filtrace je 6-8 hodin denně dle objemu bazénu a rychlosti filtrace. Filtr je nutné proplachovat minimálně 1x týdně, zejména po použití vločkovače. Pravidelným praním filtrů rovněž dochází k žádoucí výměně vody. U bazénů nad 15 m3 doporučujeme používat filtry pískové, které jsou daleko účinnější než levné kartušové filtry.

Filtrace

Každá vířivka je vybavená filtračním zařízením, zpravidla kartušovým, v některých případech pískovým filtrem. Filtrace by měla být zapnutá před použitím vířivky a minimálně hodinu po jejím opuštění tak, abychom dokonale odfiltrovali drobné částečky nečistot (většinou organického původu), které jsme tam vnesli. Kartušová filtrace se čistí minimálně 1× za 14 dní, při častém (každodenním) používání 1× týdně. Pískový filtr pravidelně pereme (proplachujeme) 1× za 14 dní. Každý uživatel vířivky by měl v průběhu jednoho měsíce vyměnit minimálně 30 % vody (je nutné si uvědomit, že každý koupající se ve vířivce vnese do vody pot, moč, zbytky kůže, případně krémy).

Ke stažení

Návody


Bezpečnostní listy

Produkty: