BLOG

Často kladené otázky

17467 Views 1 Liked
Zařazeno v kategorii: Aktuálně

Dají se přípravky z řady GUAa POOL použít také na plošnou dezinfekci bazénů před sezónou, nebo po vypuštění vody v rámci sezóny?

Konkrétně přípravek GUAa POOL POOL CLEANER je přímo určený na plošnou dezinfekci bazénové vany a okolí kolem bazénu – má baktericidní, virucidní a protikvasinkové účinky.

Fungují přípravky z řady GUAa POOL v bazénech pouze v tak úzkém uvedeném rozmezí pH a v případě nedodržení tohoto daného rozmezí jeho účinnost klesá?

pH vody je jeden z ukazatelů, který ovlivňuje kvalitu a vzhled vody bez ohledu na používanou chemii. Přípravky z řady GUAa POOL na rozdíl od jiných přípravků neovlivňují výrazně hodnoty pH. Při „najetí“ bazénu mohou hodnoty pH prvních pár dní kolísat, tudíž je ze začátku třeba sledovat a upravovat tyto hodnoty vhodnými přípravky na úroveň 6,8-7,4. Časem se hodnoty pH stabilizují a dávkováním přípravků GUAa POOL nejsou výrazně ovlivněny. Přesto doporučujeme pravidelnou kontrolu.

Ovlivňují přípravky GUAa POOL jiné přípravky (např. na vodní kámen, na úpravu pH), nebo se dají používat společně s nimi?

Řada GUAa POOL obsahuje ucelenou nabídku jednotlivých přípravků pro ošetření bazénové vody. Tato skladba je plně dostačující a není potřeba doplňovat o výrobky jiných značek. Pokud i přes toto doporučení budete nuceni použít jinou značku výrobku, pečlivě čtěte příbalové letáky a návody těchto vámi zakoupených výrobků.

Je zapotřebí nějaké aktivační činidlo, které se přidává společně s přípravky GUAa POOL do vody?

Ne. Vynikající zkušenosti máme s kombinací dávkování GUAa POOL LARGE POOL a GUAa POOL SMALL POOL společně s GUAa POOL OXI. Dávkujeme 1x za 12 dní 20-25 g/m3 (v bazénech) a 1x za 7 -14 dní 50 g/m3 (ve vířivých vanách). Tím zabezpečíme prokysličení a projasnění vody. GUAPEX tento produkt prodává pod názvem GUAa POOL OXI a to ve třech objemech.

Mají přípravky GUAa POOL vliv na stálobarevnost materiálů?

Nemají, přípravky GUAa POOL jsou šetrné vůči materiálům, jsou nekorozivní a ošetřované povrchy nemění svoji barvu.

Jak často je třeba přípravek do bazénové vody doplňovat?

V soukromých bazénech je možno postupovat dle návodu (tj. dávkování dle objemu bazénu 1× za 7-14 dní v závislosti na zatížení bazénu, klimatických podmínkách, atd.) nebo testovat množství GUAa kapičkových testerem a udržovat koncentraci na úrovni 0,3-0,8 g/m3.

Je dezinfekce příbytků domácích mazlíčků bezpečná?

Ano, musí se však dodržovat základní postupy dezinfekce. Je důležité vybrat si dezinfekci, která má nejméně škodlivý vliv na okolí. Tuto podmínku nesplňují zejména chlorové preparáty, protože chlór je těkavý a toxický. Alkoholové dezinfekce jsou těkavé také, vysušují materiály a jsou hořlavé. GUAa PETS VETTEX je polymerová dezinfekce. Nevysušuje, nebělí, není hořlavá a především není těkavá. To znamená, že zvířátka ji necítí a hlavně ji nevdechují.

Je třeba během dezinfekce zvířátka někam přemístit?

Není to nutné. Stačí zvířátko umístit tak, aby se dezinfekce nestříkala přímo na něj. Můžeme však zvířátko z příbytku vyjmout a během čištění a dezinfekce jej umístit do dočasného příbytku. Po 15-30 minutách se může vrátit do svého "domečku". Ptáčci v klecích a voliérách mohou klidně zůstat sedět na bidýlku.

Smím nastříkat GUAa PETS VETTEX i na srst, kůži nebo peří zvířátka?

Ne. Alespoň ne přímo. Pokud se stane, že se zvířátko dostane do kontaktu s dezinfekcí, nemusíme se obávat nežádoucí reakce. V některých případech je dokonce nepřímý kontakt možný (utřít tlapky navlhčeným hadříkem).