BLOG

Možné problémy v průběhu sezóny a jejich řešení

13182 Views 2 Liked
Zařazeno v kategorii: Rady a tipy, Návody

Výskyt řas

Řasy mohou způsobovat zelené, hnědé nebo nažloutlé zabarvení vody, kluzké a mazlavé dno a stěny bazénu. Často je doprovází nepříjemný zápach vody.

Možná příčina: Vysoké pH, vysoká teplota bazénové vody, dešťová voda v bazénu, pyly v ovzduší.

Odstranění: Aplikujte přípravek GUAa POOL SHOCK, druhý den aplikujte GUAa POOL OXI a následně GUAa POOL FLOCK. Dodržujte dávkování uvedené na etiketách jednotlivých výrobků. Zkontrolujte, zda je zapnutá filtrace. Mrtvé řasy budou zachyceny na filtru. Zbytek řas odstraňte vysavačem.

Zákal

Bazénová voda není průzračná, voda může mít mléčnou barvu či mírně nazelenalou. Bazén nemá „jiskru“. Zakalení může mít více příčin - přítomnost minerálů, řas, organický zákal aj.

PŘÍČINAODSTRANĚNÍ
Nízké pH, vysoké pH Upravte hodnoty přípravky GUAa POOL pH plus a GUAa POOL pH minus
Velký výskyt bakterií Aplikujte GUAa POOL SHOCK
Rozptýlení jemných mechanických nečistot Aplikujte GUAa POOL FLOCK
Rozptýlení organických sloučenin Aplikujte šokovou dávku GUAa POOL OXI 
Nadměrné dávkování GUAa-FLOCK Zapněte filtr po dobu 24 hodin
Snížená funkce filtračního zařízení Proplachujte filtr po dobu minimálně 15 min a v případě nutnosti vyměňte pískovou náplň.

Hnědá průzračná voda

Voda pravděpodobně obsahuje moc železa nebo manganu.

Odstranění: Zkontrolujte hodnotu pH a při zapnuté filtraci aplikujte GUAa POOL OXI. Po 48 hodinách přidejte stabilizátor tvrdosti. Po 24 hodinách aplikujte GUAa POOL FLOCK. Při všech aplikacích dodržujte dávkování uvedené na etiketách výrobků.

Voda není jasná, postrádá jiskru

Voda je nedostatečně prokysličená.

Odstranění: Zkontrolujte hodnotu pH a v případě potřeby jej upravte na požadovanou hodnotu přípravky GUAa POOL pH minus nebo GUAa POOL pH plus. Aplikujte GUAa POOL OXIGUAa POOL FLOCK dle návodu na etiketách výrobků.

Průzračně zelená voda

Tento stav je pravděpodobně způsoben vysokou koncentrací mědi.

Odstranění: Zkontrolujte hodnotu pH a dávkujte GUAa POOL OXI, následně přidejte odstraňovač kovu. Nepřetržitě filtrujte a po 48 hodinách přidejte stabilizátor tvrdosti. Po dalších 24 hodinách přidejte GUAa POOL FLOCK. Dodržujte dávkování uvedené na etiketách výrobků.

Smaragdově zelená voda

Mrtvé řasy se vznášejí ve vodě a nelze je odfiltrovat.

Odstranění: Přidejte GUAa POOL FLOCK dle návodu na etiketě. Část zhutněných řas ve formě vloček se zachytí ve filtru. Vločky, které klesnou na dno bazénu, vysajte bazénovým vysavačem.

Černé skvrny na stěnách a dně bazénu

Voda byla napadena černými řasami.

Odstranění: Zkontrolujte pH a v případě nutnosti jej upravte na požadovanou hodnotu přípravky GUAa POOL pH minus nebo GUAa POOL pH plus. Aplikujte GUAa POOL OXI a následně GUAa POOL SHOCK. Dodržujte dávkování uvedené na etiketách výrobků. Po 24 hodinách přidejte GUAa POOL FLOCK. Mechanicky vyčistěte dno a stěny bazénu.

Mléčně bílá voda

Voda obsahuje vysoké množství vápníku a hořčíku.

Odstranění: Zkontrolujte pH a v případě nutnosti jej upravte na požadovanou hodnotu přípravky GUAa POOL pH minus nebo GUAa POOL pH plus, aplikujte GUAa POOL OXI. Po 24 hodinách přidejte odstraňovač kovů. Nejméně po 48 hodinách přidejte GUAa POOL FLOCK. Doporučujeme preventivně použít stabilizátor tvrdosti.

Usazování vodního kamene na schůdkách a dně bazénu

Voda obsahuje vysoké množství vápníku a hořčíku, které se z ní srážejí ve formě vodního kamene.

Odstranění: Zkontrolujte pH a v případě nutnosti jej upravte na požadovanou hodnotu přípravky GUAa POOL pH minus nebo GUAa POOL pH plus, následně aplikujte GUAa POOL OXI dle etikety na výrobku. Přidejte odstraňovač kovů a nepřetržitě filtrujte. Po 48 hodinách přidejte stabilizátor tvrdosti. Po 24 hodinách přidejte GUAa POOL FLOCK. V případě nutnosti postup zopakujte.

Pokud se nepodaří minerální usazeniny odstranit výše popsaným způsobem, je nutné vodní kámen odstranit na začátku další sezóny, po úplném vypuštění bazénu a s použitím přípravku na odstraňování vodního kamene.

Koroze kovových částí

Voda má nízké pH.

Odstranění: Změřte pH a v případě nutnosti jej upravte na požadovanou hodnotu přípravky GUAa POOL pH minus nebo GUAa POOL pH plus.

Doporučené produkty