BLOG

Použití studniční vody

9062 Views 1 Liked
Zařazeno v kategorii: Návody

Voda ze studny je často:

  • tvrdá (jedná se o vodu s vyšším obsahem rozpuštěných minerálů, které v ní ulpěly při průchodu horninami; jedná se převážně o vápník a hořčík)
  • obsahuje sloučeniny železa a manganu (Sloučeniny železa a manganu jsou ve vodě zpravidla obsaženy pohromadě a nejsou pro zdraví člověka a živočichů přímo škodlivé. Způsobují však hygienické a zejména technologické závady. Mohou však být na škodu sekundárně, protože i při poměrně malé koncentraci železa může dojít ke zvýšení počtu kolonií bakterií, které po odumření způsobují nepříjemný zápach.)

Bez řádného ošetření vody správnými přípravky může docházet k zakalení či zbarvení vody, narezlému zabarvení povrchu bazénu a poškození soustavy bazénové technologie.

Abychom projevům tvrdé vody a vody obsahující kovové ionty předešli, musíme ji nejdříve vhodně upravit.

Po napuštění vody do bazénu je nutné pomocí testeru zkontrolovat pH vody a upravit jej na vhodnou hodnotu.

Jakmile budeme mít pH upraveno, nadávkujeme stabilizátor tvrdosti Calzestab – Eisen EX dle návodu uvedeného na etiketě. Tento přípravek zamezuje usazování železa a vodního kamene dříve, nežli se začne srážet. Stabilizátor necháme ve vodě působit při zapnuté filtraci 24 hodin. Poté do vody aplikujeme startovací dávku přípravku GUAa POOL SHOCK.

Stabilizátor tvrdosti Calzestab – Eisen EX poté doporučujeme dávkovat alespoň jedenkrát týdně.

Pokud dojde do 24 hodin od prvního použití přípravku GUAa POOL SHOCK ke zbarvení vody, obsahuje voda ještě příliš mnoho železa, manganu nebo mědi. V tomto případě bude nutné do vody nadávkovat přípravek METAL - MAGIC (opět dle návodu na etiketě), který necháme ve vodě působit při zapnuté filtraci 48 hodin. Tím se dosáhne vysrážení přítomných kovů, které se zachytí ve filtru. Filtr je nutno následně vyčistit zpětným proplachem.

Vždy při dopouštění bazénu studniční vodou bude nutno vodu dle potřeby ošetřit výše uvedenými přípravky.

Doporučené produkty