BLOG

Údržba bazénové vody bez chlóru

12352 Views 0 Liked
Zařazeno v kategorii: Návody

Před uvedením bazénu do provozu

Napuštění bazénu čistou vodou:

 • Před uvedením bazénu do provozu vyčistěte mechanicky prostor bazénu (tj. nádobu bazénu včetně žlábků) od usazenin, prachu, vodního kamene a organických nečistot.
 • Umyjte stěny a dno bazénu přípravkem GUAa POOL POOL CLEANER, který vytvoří ochrannou vrstvu a omezí možnost výskytu řas a plísní na stěnách a dně bazénu (toto se projevuje vznikem slizu na povrchu). Po vyčištění je nutný následný oplach vodou.
 • Zkontrolujte funkčnost filtračního zařízení a při jeho kontrole postupujte dle návodu k obsluze dodaného výrobcem.
 • Napusťte bazén a zapněte filtrační okruh.
 • Upravte hodnotu pH na úroveň 6,8 - 7,4.
 • Aplikujte GUAa POOL SHOCK 200 ml/10 m3 vody přímo do vody (případně přes filtrační zařízení).
 • Dávkování provádějte při zapnuté cirkulaci a nechte dobře promíchat do celého objemu bazénu.
 • Ošetření provádějte bez přítomnosti osob v bazénu.
 • Koupat se je možno po řádném promíchání přípravku v bazénové vodě.

Dopuštění zazimovaného bazénu z předchozí sezóny:

 • Vyčistěte mechanicky veškeré dostupné povrchy bazénu.
 • Dopusťte bazén čistou vodou, upravte pH vody na úroveň 6,8 - 7,4 a zapněte filtrační okruh na 6-8 hodin.
 • Aplikujte GUAa POOL FLOCK dle míry znečistění:
  • Běžné dávkování (mírné vločkování) 50 ml/10m3 vody, a to 1× za 10 dní.
  Pro intenzivní vločkování velmi znečištěné vody 100–150 ml/10 m3 vody.
 • Usazené nečistoty na dně bazénu vysajte bazénovým vysavačem.
 • Při zapnuté cirkulaci pravidelně kontrolujte znečištění filtru a provádějte jeho proplach.
 • Po odfiltrování mechanických nečistot aplikujte GUAa POOL SHOCK 200 ml/10 m3 vody přímo do vody (případně přes filtrační zařízení).
 • Koupat se je možno po řádném promíchání bazénové vody a odfiltrování veškerých mechanických nečistot.

Postup úpravy vody v průběhu sezóny

 • Pravidelné měření a úprava pH – měření provádějte alespoň 1× týdně a hodnoty pH udržujte na úrovni 6,8 - 7,4.
 • Vločkování – použitím GUAa POOL FLOCK dle návodu zabezpečíte vyvločkování (sdružení) drobných mechanických nečistot do větších celků, které jsou následně odfiltrovány nebo odstraněny bazénovým vysavačem. Po vyvločkování je nutné filtr propláchnout.
 • Oxidace vody – po odfiltrování vyvločkovaných nečistot z bazénu aplikujte oxidační přípravek na bázi aktivního kyslíku GUAa POOL OXI. Tento přípravek zabezpečí zvýšení hladiny kyslíku ve vodě a odstranění organických nečistot.
 • Dezinfekci vody přípravky bazénové chemie GUAa POOL LARGE POOL nebo GUAa POOL SMALL POOL provádějte po výše uvedených aplikacích přípravků. Aplikujte udržovací dávky dle návodu na etiketě a v odstupu minimálně 4 hodin od aplikace přípravku GUAa POOL OXI.

Fyzikální péče o vodu v bazénu

Podmínkou čistoty bazénu je správná filtrace. Ideální filtrace je realizována pomocí skimmeru a nasávání ze dna bazénu. Přefiltrovaná voda se vrací zpět do bazénu pomocí výtlačných trysek. Celý objem vody v bazénu musí projít filtrací alespoň 2× za 24 hodin. Dobrá cirkulace, vodopád nebo fontána napomáhají rozmíchání chemických preparátů do celého objemu vody v bazénu a zabraňují výskytu „mrtvých zón” – míst, kde je voda stojatá. Filtrační zařízení je nutné jedenkrát až dvakrát týdně propláchnout a tím odstranit mechanické nečistoty v něm usazené. Také je třeba pravidelně čistit všechny odpadní nádoby, žlábky a přepadový systém. Drobné usazeniny na stěnách a dně bazénu pravidelně odstraňujte podtlakovým bazénovým vysavačem. U bazénů menších rozměrů se používají filtrace kartušové nebo žádné. V těchto případech je nutné počítat s častější obměnou vody.

Dopouštění nové vody do bazénu

V průběhu letního provozu bazénu je nutno dbát na pravidelnou obměnu vody, jelikož dochází ke kontaminaci nečistotami z okolí, tělními výpotky, tělovou kosmetikou apod. Doporučujeme doplňovat cca 30 litrů ředící vody na 1 uživatele bazénu a den.

Ke stažení

Doporučené produkty